خریدار محترم توجه داشته باشید کلیه نرم افزارهای فارس روان بر روی دو (2) سیستم بدون محدودیت در تعداد نصب هستند 

بدین صورت که روی رایانه شما حتی با تعویض ویندوز نیز مجدد فعالسازی می شود. در صورتیکه به تعداد بیشتری سیستم نیاز دارید از گزینه تعداد سیستم مورد نیاز انتخاب کنید

خرید آنلاین فعال می باشد 

روی لینک خرید جلوی هر آزمون کلیک کنید و به راحتی محصول را دریافت کنید

 

 www.T.me/FarsRavan 

 

لینک خرید

تعداد

سوالات

لاتین

نام فارسی

ردیف

خرید

فقط نرم افزار

 

 

-

 

WISC-IV

وکلسر کودکان نسخه 4 (نرم افزار کامکاری)

باابزار + نرم افزار 550 هزار تومان

تماس بگیرید 09120059870 

توجه  مهم : وکسلر برای اجرا نیاز به ابزار دارد و نرم افزار برای اجرای آزمون نیست بلکه برای محسابات نمرات تراز ، رسم نیمرخ و تفسیر و... 

NEW

خرید

فقط نرم افزار

-

 

WISC-IV

وکلسر کودکان نسخه 4 (نرم افزار عابدی)

با ابزار+نرم افزار 370 هزار تومان

تماس بگیرید 09120059870

توجه مهم : وکسلر برای اجرا نیاز به ابزار دارد و نرم افزار برای اجرای آزمون نیست بلکه برای محسابات نمرات تراز ، رسم نیمرخ و تفسیر و... 

NEW

 

خرید

 

فقط نرم افزار

 

 

--

 

WAIS-R

وکسلر بزرگسالان نسخه تجدید نظر شد

با ابزار+نرم افزار 270 هزار تومان

توجه مهم مهم : وکسلر برای اجرا نیاز به ابزار دارد و نرم افزار برای اجرای آزمون نیست بلکه برای محسابات نمرات تراز ، رسم نیمرخ و تفسیر و...

NEW

خرید

567

MMPI-567

ام ام پی آی 2 فرم 567 سوال

1

 خرید

370

MMPI-370

ام ام پی آی 2 فرم 370 سوال

2

 خرید

71

MMPI-71

ام ام پی آی 2 فرم 71 سوال

3

 خرید

175

MCMI-3

چند محوری میلون 3

4

 خرید

187

16PF

16 عاملی کتل

5

 خرید

60

MBTI

سنخ نمای مایرز بریگز

6

 خرید

240

NEO-PI-R

نئو فرم بلند

7

خرید 

60

NEO-FFI

نئو فرم کوتاه

8

خرید 

480

CPI

سیاهه روانی کالیفرنیا

9

خرید

90

SCL-90-R

چک لیست نشانه های اختلالات روانی

10

خرید

100

IBT

باورهای غیرمنطقی جونز

11

 خرید

14

PSS14

استرس ادراک شده

12

 خرید

21

BDI-II

افسردگی بک 2

13

 خرید

21

BAI

اضطراب بک

14

خرید

90

EPQ

تست شخصیت آیزنک بزرگسالان

15

 خرید

81

JEPI

تست شخصیت آیزنک کودک نوجوان

16

خرید

17

ses

خودکارآمدی عمومی شرر

17

 خرید

120

GWPQ

آزمون شخصیتی گری ویلسون

18

خرید

58

SEI

عزت نفس کوپراسمیت

19

 خرید

10

RSES

عزت نفس روزنبرگ

20

 خرید

84

RSPWB

بهزیستی روانشناختی ریف فرم بلند

21

 خرید

160

BAI

سازگاری بل

22

 خرید

90

EQ-I

هوش هیجانی بار ان

23

 خرید

54

MCQ-R

تعارضات زناشویی-تجدیدنظر

24

خرید 

40

DSQ-40

سبک های دفاعی

25

 خرید

29

OHI

شادکامی آکسفورد

26

 خرید

29

OHQ

شادکامی آکسفورد جدید

27

خرید

17

SPIN

هراس اجتماعی

28

خرید 

40

STAI-Y

حالت-رگه اضطراب اسپیلبرگر

29

 خرید

60

FAD

ابزار سنجش خانواده

30

 خرید

28

GHQ

سلامت عمومی

31

 خرید

30

MOCI

وسواس فکری عملی مادزلی

32

خرید

21

DASS-21

افسردگی.اضطراب.استرس

33

 خرید

60

CT

سنجش خلاقیت عابدی

34

خرید

48

OMSAT-3

سنجش مهارتهای ذهنی

35

خرید

47

ENRICH

رضایت زناشویی انریچ - فرم 47 سوالی

36

خرید

47

Social Competence

کفایت اجتماعی

37

خرید

14

SELSA-S

احساس تنهایی عاطفی و اجتماعی

38

خرید

41

IAPS

ٱمادگی به اعتیاد

39

خرید

26

MacGee

سرمایه روانشناختی مک گی 

psychological capital questionnaire

40

خرید

66

WOCQ

راهبردهای مقابله ای لازاروس - تجدیدنظر

41

خرید

40

MES

مقیاس انتظار از ازدواج

42

خرید

30

PSI

سبک (شیوه) فرزند پروری

43

خرید

20

TAS

ناگویی هیجانی تورنتو

44

خرید

59

PI

کمال گرایی هیل

45

خرید

24

OCQ

تعهد سازمانی آلن و مایر

46

خرید

40

CAQ

اضطراب کتل

47

خرید

80

PHCSC

مقیاس خودپنداره کودکان پیرز وهریس

48

خرید

20

SAS

اضطراب زانک

49

خرید

29

TMA

انگیزه پیشرفت هرمنس

50

خرید

26

Conners

کانرز نسخه والدین / تشخیص ADHD

51

خرید

48

MHS

امیدواری میلر

52

خرید

21

CADS

افسردگی کودکان و نوجوانان

53

خرید 

76

WPI

پرسشنامه شخصیتی وودورث

54

 خرید  14 HADS اضطراب ، افسردگی هاسپیتال 55
 خرید
40 ISI-6G سبک هویت برزونسکی 56
خرید 58 HSCL فهرست نشانه ای هاپکینز 57
خرید 21 ROS جهت گیری مذهبی آلپورت 58
خرید 26 WHOQOL-BREF کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 59
خرید 24 LAS نگرش های مربوط به عشق 60
خرید 43 ASFP پرسشنامه پرخاشگری کودکان پیش دبستانی 61
 خرید  33 Hareter  انگیزش تحصیلی هارتر 62
 خرید  21 SQC  ارتباط با مدرسه  63
  خرید  23 FATS   اضطراب امتحان فریدمن 64
خرید 88 MBTI-88 سنخ نمای مایرزبریگز فرم 88 سوالی 65
 خرید 12  POSQ ادراک موفقیت نسخه بزرگسالان(ورزشی) 66
 خرید 55 IFB باورهای غذایی غیرمنطقی 67
خرید  20  Stress Sport Fans استرس ناشی از هواداران ورزشی (ورزشی) 68
 خرید  15  SCAT  اضطراب صفتی رقابتی(ورزشی) 69
 خرید  27  CSAI-2 اضطراب حالتی رقابتی (ورزشی) 70
 خرید 19  BREQ-2 تنظیم رفتار ورزشی 71
 خرید  30 PMQ انگیزش مشارکت در فعالیت های ورزشی 72
خرید 25  CD-RISC تاب آوری کانر و دیویدسون 73
خرید  13  TEOSQ تکلیف گرایی و خود گرایی در ورزش 74
خرید  70  PDSQ خود توصیفی جسمانی 75
خرید 32 BRUMS-32 حالات خلقی برومز 76
خرید 29 SQ هوش معنوی عبدالله زاده 77
 خرید 35 Basic Needs نیازهای اساسی گلاسر 78
خرید 26 SCS شفقت خود 79
خرید 115 Enrich-115 رضایت زناشویی انریچ فرم بلند 115 سوالی 80
خرید 72 HJSQ رضایت شغلی هرزبرگ 81
خرید 24 SISRI هوش معنوی کینگ 82
 خرید 39  MASFC مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان  83
 خرید  27  AHI  سرسختی روانشناختی اهواز 84
خرید 51 Goodenough آزمون ترسیم آدمک گودیناف 85
خرید 19 OJS رضایت شغلی بری فیلد و روث 86
خرید 21 TSIS هوش اجتماعی 87
خرید 43 AEQ هیجان تحصیل 88
خرید 81 MSLQ  راهبردهای انگیزشی برای یادگیری 89
خرید 17 PTSD CheckList  :  PCL فهرست اختلال استرس پس از ضربه 90
خرید 42 DASS-42 پرسشنامه افسردگی,اضطراب، استرس فرم 42 سوالی 91
خرید 113 CBCL سیاهه رفتاری کودک آخنباخ فرم والدین 92
خرید 22 MBI فرسودگی شغلی مسلش 93
خرید 40 NPI شخصیت خودشیفته 94
خرید 16 PRMQ اندازه گیری حافظه گذشته نگر و آینده نگر 95
خرید 25 IMS رضایت زناشویی هودسن 96
خرید 20 SIQ هویت اجتماعی 97
خرید 75 YSQ-SF طرحواره یانگ فرم کوتاه 75 سوالی 98
 خرید 28 PAS اضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس 99
خرید  28 CCAS روحیه رقابت - همکاری 100
خرید  80   Multiple Intelligence هوش چندگانه گاردنر  101
خرید  16 Work Ethic   وجدان کاری 102
خرید 45 STLS مثلث عشقی استرنبرگ 103
خرید 125 TCI-125 سرشت ومنش کلونینجر 104
خرید 39 TISS مهارت اجتماعی نوجوانان 105
خرید 20 IAT اعتیاد به اینترنت 106
خرید 29 BPAQ پرخاشگری باس پری 107
خرید 19 PIOS وسواس مذهبی پن 108
خرید 60 AISS سازگاری دانش آموزان دبیرستانی 109
خرید 20 CLDQ مشکلات یادگیری کلورادو (دانش آموزان)  110
خرید  72 YPI سبک فرزندپروری یانگ 111
خرید 18 Ryff بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه 112
 خرید 29 MSIS کیفیت زندگی بیماران  ام اس  113
 خرید 25 CAQ اجتناب شناختی سکستون و داگاس 114
خرید  12 MSPSS حمایت اجتماعی ادراک شده 115
خرید  11 MSSS خودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس 116
 خرید 36 CERQ-P نظم جویی شناختی هیجان 117
خرید  25 AMQ سردرد میگرنی اهواز 118
خرید  47 YCI جبران افراطی یانگ 119
خرید  47 way worry  مقیاس نگرانی و بلاتکلیفی 120
 خرید  12 NPOQ جهت گیری منفی به مشکل 121
خرید  228 Holland مقیاس رغبت سنج شغلی-هدایت تحصیلی  هالند 122
خرید  18  RAAS سبک دلبستگی بزرگسالان 123
خرید 205   YSQ-205 طرحواره یانگ 205 سوالی 124
خرید 290 Strong II رغبت سنج شغلی استرانگ(هدایت تحصیلی) 125

شما می توانید نسخه نمایشی (دمو) را از سایت ما دانلود کنید و آزمونها و خروجی برنامه را ببینید برخی از آزمونها دارای تفسیرگر خودکار می باشند .

همه آزمونها قابلیت آپدیت رایگان دارند  با خرید این بسته نرم افزاری شما 2 مجوز نصب برای هر آزمون دریافت خواهید کرد که برای 2 سیستم کامپیوتری فعالسازی خواهد شدو محدودیتی از لحاظ تعداد نصب ( مثلا با تغییر ویندوز) نخواهد داشت

 

بسته های تخفیفی را  ببینید ( شما می توانید همه آزمون ها و یا گلچین آنها را  در یک نرم افزار داشته باشید)

توجه داشته باشید همه آزمونها در قالب یک نرم افزار طراحی شده است تا به جای نصب متعدد آزمونها فقط یک نرم افزار نصب کنید.

این نرم افزار جامع ترین نرم افزار آزمونهای روانشناسی در ایران می باشد. این بسته نرم افزاری ارزشمند را می توانید بصورت آنلاین و از سایت فروشگاه فارس روان به آدرس

www.FarsRavan.com

یا بصورت تلفنی سفارش دهید.

شماره های تماس :   09120059870   یا  09193338565   یا  09171163155    

ضرغامی مدیر فروشگاه فارس روان

کانال تلگرام ما عضو شوید  :   telegram.me/FarsRavan

درباره ما فارس روان 

 

آخرین ویرایش در سه شنبه, 01 مرداد 1398 18:40
مدیر کل سایت

تماس با ما  :  7 صبح تا 11 شب همه روزه 

0919-333-8565     //    0912-005-9870      //  071-36310142

 تولید و ارائه محصولات نرم افزاری روانشناسی و علوم رفتاری